0 артикула, 0.00 лв.

Права и условия

Тази страница трябва да описва:

  1. Правата на потребителя да ползва сайта и при какви условия.
  2. Авторските права над изображенията и текста.
  3. Правата на собственика на сайта (напр. да променя съдържанието му без предупреждение и по свое усмотрение).
  4. Начин за съобщаване за нередности (вкл. кражби на части от сайта от трети лица или неверна информация в текущия сайт).


Designed by Advance / Boian Katzarsky